แท็ก "กระดาษกรองกาแฟ"

สายดริปต้องรู้... 'กระดาษกรองกาแฟ' สำคัญไฉน?

“กาแฟดริป” เป็นหนึ่งในวิธี “การชงกาแฟ” ที่เราออกแบบรสชาติเองได้ตามความต้องการ แต่ก่อนจะมาถึงซึ่งรสชาติที่ถูกใจเชื่อว่าสายดริปทุกคนเคยผ่านการใช้ “กระดาษกรอง” คู่กับ “ดริปเปอร์” มาแล้วด้วยกันทั้งสิ้น