แท็ก "กาแฟขี้ชะมด"

กินเจ ปีนี้ ดื่ม ‘กาแฟ’ อย่างไร ไม่ให้เจแตก !

ตอบทุกข้อสงสัยของคอ “กาแฟ” สายบุญ ที่เทศกาลกินเจปีนี้ใจก็อยาก “กินเจ” ร่างกายก็ขาดกาแฟไม่ได้ แล้วจะทำอย่างไรให้การดื่มกาแฟไม่ทำให้ “เจแตก”