แท็ก "กาแฟป่า"

‘Ethiopia Forest Coffee’ ปฏิบัติการพิทักษ์ ‘กาแฟป่า’

จากป่าสู่เมือง เล่าทุกเรื่องราวของ “กาแฟป่า” จากดินแดนกาฬทวีป “Ethiopia Forest Coffee” กาแฟป่าเอธิโอเปียที่ผูกพันกับทั้งสังคมและวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ผืนป่าด้วย

Yemenia Coffee… กำเนิดใหม่สายพันธุ์เก่าของโลก

"กาแฟเยเมน" ที่เคยโด่งดังและแทบสูญพันธุ์ไปจากโลก ผ่านไป 400-500 ปี สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ที่เรียกได้ว่าเสมือนการเกิดใหม่ของกาแฟระดับตำนานสายพันธุ์นี้