แท็ก "กาแฟอินเดีย"

‘Monsoon Malabar’ กาแฟรสชาติฤดูมรสุม

ลัดฟ้าสู่แดนภารตะ ค้นหาที่มาของ "มอนซูน มะละบาร์" วัฒนธรรมหรือวิถีกาแฟของอินเดียที่เกิดขึ้นมานานและสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ถึงขั้นพัฒนาต่อยอดให้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง