แท็ก "กาแฟเอธิโอเปีย"

‘Ethiopia Forest Coffee’ ปฏิบัติการพิทักษ์ ‘กาแฟป่า’

จากป่าสู่เมือง เล่าทุกเรื่องราวของ “กาแฟป่า” จากดินแดนกาฬทวีป “Ethiopia Forest Coffee” กาแฟป่าเอธิโอเปียที่ผูกพันกับทั้งสังคมและวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ผืนป่าด้วย

จากเปลือกกาแฟสู่ยอดชา นามว่า “Cascara”

รู้จักก่อนจิบ ชา "Cascara" เครื่องดื่มที่คล้ายว่าซ้อนทับกันระหว่างชากับกาแฟ แต่แท้จริงแล้วคือ "ชา" ที่มาจากผิวเปลือกของผลกาแฟ ผ่านกรรมวิธีจนกลายเป็นชารสเลิศและหอมกรุ่น