แท็ก "ขนมไหว้พระจ้นทร์"

รู้จัก...’ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เต้าหู้ยี้’

วันที่พระจันทร์สวยที่สุดในรอบปีก็ต้องกิน “ขนมไหว้พระจันทร์” ขนมกลม ๆ หวาน ๆ มีหลากหลายไส้ ชนิดยอดนิยมมี ไส้ทุเรียน, เม็ดบัว, ถั่วแดง ฯลฯ แต่ไส้ที่เก่าแก่ มีเฉพาะที่ “เฉาซาน” เท่านั้นคือ “ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เต้าหู้ยี้”