แท็ก "ขอวีซ่า Amarica"

ขั้นตอน “ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 2564/2021” ช่วงโควิด

การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาในปี 2564 นี้ ถือเป็นการบ้านหนักสำหรับผู้ที่ไม่เคยขอวีซ่าอเมริกามาก่อน เพราะการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม