แท็ก "คนกับช้าง"

คลายปม ‘คน' กับ 'ช้าง’ อยู่ด้วยกันบ้านฉันบ้านเธอ

แกะรอยปมปัญหาระหว่าง "ช้าง" กับ "คน" ไขความลับของการอยู่ร่วมกันมาช้านานในวันที่ "ช้างป่า" ไม่ได้อยู่แค่ในป่า แต่มาเยือนบ้านคนจนเป็นปกติ