แท็ก "งานลาบโลก"

เทศกาลลาบโลก สีสันอลังการ ใช้เนื้อวัว 50 กก. ใส่ชามใหญ่ที่สุดในโลก

มหาสารคามสีสันอลังการงาน เทศกาลลาบโลก กับไม้พายคนลาบวัวสุกในกระทะยักษ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 เซ็นติเมตร ใช้เนื้อวัว 50 กิโลกรัม ถือเป็นลาบวัวที่ใส่ชามใหญ่ที่สุดในโลก