แท็ก "ชดเชยผู้โดยสาร"

สายการบินดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบิน ต้องชดเชยผู้โดยสารอย่างไรบ้าง

การชดเชยผู้โดยสาร กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน สายการบินดีเลย์ หรือล่าช้า ด้วยสาเหตุต่างๆ อย่างเช่นกรณีสายการบินนกแอร์ไถลรันเวย์ที่สนามบินเชียงราย ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการชดเชยตามที่กฎหมาย