แท็ก "ซองกาแฟ"

‘Coffee Label’ อีกความหมายดีๆ บนซองกาแฟ

ถอดรหัส "Coffee Label" ตราสัญลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมและการค้าของ “ธุรกิจกาแฟ” ที่ทำให้ผู้บริโภครู้รายละเอียดของ “กาแฟ” ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ