แท็ก "ซุปผัก"

ซุปอะไรใส่ผักมากที่สุด

ก็ “ซุปผัก” ไงล่ะ ตอบตรงที่สุดแล้ว แต่ “ซุปผัก” ก็มีหลายชนิดและเหมาะกับการรับประทานในช่วงนี้เพื่อเสริมภูมิร่างกาย-ต้านไวรัส โดยเฉพาะ “ซุปผักแบบอิตาเลียน” หรือ “Minestrone”