แท็ก "ดนตรีในสวน"

“Colorful Bangkok 2022” ช่วงเวลาสีสันจากงานศิลปะ แสงสี และดนตรี ทั่วกรุงเทพฯ 3 เดือนเต็ม

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แถลงข่าวเปิดเทศกาล “Colorful Bangkok 2022” เทศกาลที่ครอบคลุมตลอดทั้ง 3 เดือนของกรุงเทพมหานคร (พฤศจิกายน 65 - มกราคม 66) ประกอบด้วย เทศกาลศิลปะสร้างสรรค์ เทศกาลแสงสี และเทศกาลดนตรี พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ bangkokartcity.com