แท็ก "ดื่มสุรา"

‘เหมาไถ’ สุราสานสัมพันธ์ จิตวิญญาณแห่งชาวจีน

“สุรา” หรือ ”เหล้า” สำหรับชาวจีนแฝงไว้ด้วยความหมายการของการคบหาสมาคม และสืบสานมิตรภาพ ในภาษาจีนกลางคำว่า “เหล้า” อ่านว่า “จิ่ว” 酒 เป็นคำพ้องเสียงกับว่า “จิ่ว” 久 ที่แปลว่า “ยั่งยืนยาวนาน”