แท็ก "ต่อยอด"

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 10 โครงการพระราชดำริ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 10 โครงการพระราชดำริ ตลอดระยะเวลา 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “สมเด็จพระบรมชนกนาถ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย...

‘CONNEXT ED’ สานอนาคตการศึกษา

ถึงแม้ว่าทุกโรงเรียนต่างเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ไม่เป็นอุปสรรคที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายการสร้างการศึกษาแห่งอนาคต

ส่งต่อโอกาสสร้างอาชีพ ฝ่าโควิดไปกับ ‘กัลฟ์’

โควิดนี้เราต้องรอด! "กัลฟ์" จับมือเกษตรกรและกลุ่มอาชีพสตรีจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ส่งต่อโอกาสดีๆ ทั้งสูตรเด็ด 'ขนมเทียนแก้ว' สร้างอาชีพ และการตอนกิ่งมะนาว ต่อยอดสร้างรายได้ในยุควิกฤติ

สืบสาน รักษา ต่อยอด : พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ

การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร ‘ศูนย์ศิลปาชีพ’ ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้ถึงพระราชกรณียกิจด้านงานศิลปาชีพ และความจำเป็นของการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง

ท่องเที่ยว 3 ชุมชนวัฒนธรรม แหล่งกำเนิดผ้าทอไทยที่มีชื่อเสียง

ชวนเที่ยว 3 แหล่งกำเนิดทอผ้าไทยอันทรงคุณค่า ที่มีลวดลายสวยงาม วิจิตรบรรจง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนมีการพัฒนาต่อยอดจนสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน พร้อมที่จะเข้าสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ อย่างแท้จริง