แท็ก "ทุเรียนป่าละอู"

สินค้าเอกลักษณ์ชุมชน ช็อปเลย... ตั้งแต่ทุเรียนป่าละอู ถึงปลาทูแม่กลอง

“เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ร่วมกับ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา” ชวนกระจายรายได้ในงาน ชวนช็อป ชิม อิ่ม “สินค้าเอกลักษณ์ชุมชน” ในงาน “GI Fest” ยกของดีทั่วประเทศมาให้ช็อปเพลิน