แท็ก "ทุเรียนแปลงร่าง"

ทุเรียนแปลงร่าง

ใคร ๆ ก็รัก “ทุเรียน” ราชาแห่งผลไม้ แล้วถ้า “ทุเรียนแปลงร่าง” เปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่น ชาวทุเรียนเลิฟเวอร์ยังชมชอบอยู่อีกหรือไม่...