แท็ก "ทุ่งกะมัง"

ชมป่า ส่องสัตว์ สูดออกซิเจนให้เต็มปอดที่ภูเขียว-ทุ่งกะมัง จังหวัดชัยภูมิ

สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสัตว์นานาชนิดที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง จังหวัดชัยภูมิ สวยงามแค่ไหน ตามมาดูกัน

เมื่อภาพถ่ายบอกเล่าความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ณ ภูเขียว ภูหลวง

วันนี้เราจะพาไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ผ่านบันทึกการเดินทางและภาพถ่าย ภูเขียว และเลยไปถึง ภูหลวง ใน เมื่อภาพถ่ายบอกเล่าความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ณ ภูเขียว ภูหลวง