แท็ก "นักเดินเขา"

รู้จัก “อันนะปุรณะ เซอร์กิต” เส้นทางเดินเขาสุดท้าทายที่เนปาล

จากเหตุสลดที่มีหญิงนักเดินเขาชาวไทย 2 ราย เสียชีวิตในเส้นทาง “อันนะปุรณะ เซอร์กิต” ที่เนปาล ทำให้หลายคนอยากรู้ว่าเส้นทางนี้มีความท้าทายและอันตรายอย่างไร เรารวมข้อมูลที่น่าสนใจไว้ให้แล้ว