แท็ก "นิทรรศการแผลเก่า"

แผลเก่า / Old Wound: หน้าปกหนังสือเก่าและเรื่องเล่าบาดแผลของสังคมไทย

“ประทีป สุธาทองไทย” กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการ “แผลเก่า / Old Wound” นิทรรศการที่ให้ “สายตา” ของผู้ชมเป็นตัวแปรสำคัญที่จะขยายแผลเก่าของสังคมที่ไม่เคยเลือนหายไป