แท็ก "น้ำนมแห่งอนาคต"

รู้จัก “Plant milk” “น้ำนมแห่งอนาคต” นมจากธัญพืชและผลไม้

เมื่อคนทั่วโลกเป็น “ชาววีแกน” กินอาหาร “แพลนท์เบส” กันมากขึ้น จึงต้องมี “น้ำนมแห่งอนาคต” ทำจากถั่ว ธัญพืช และผลไม้ เรียกว่า “Plant milk”