แท็ก "บทกวี"

กว่าจะถึง...วัน'อังคาร'

เส้นทางชีวิตและมุมมองแห่งยุคสมัยของ 'อังคาร จันทาทิพย์' ดับเบิ้ลซีไรต์กวีนิพนธ์คนแรกของประเทศไทย

8 เล่ม Short List ซีไรต์ 62

จาก 66 กวีนิพนธ์ กลั่นกรองเหลือเพียง 8 เล่มคัดสรร ซีไรต์ปีนี้กวีนิพนธ์ดวลกันเดือด