แท็ก "ผลวิจัย"

หลังโควิด "ที่เที่ยว" แบบไหนถูกใจคนไทย? ม.มหิดล เผยอินไซต์ Neo Tourism

ม.มหิดล เผยผลสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยกลุ่ม Neo Tourism หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวมิติใหม่ มาดูว่าในยุคหลังสถานการณ์โควิด-19 "ที่เที่ยว" แบบไหนจะถูกใจคนไทยมากที่สุด และคนไทยจะมีพฤติกรรมท่องเที่ยวเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน?

 ‘สังคมสูงวัย’ โจทย์วิจัยท้าทายประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น "สังคมสูงวัย" ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนและกำหนดทิศทางงานวิจัยอย่างเหมาะสม