แท็ก "ฟื้นฟูธรรมชาติ"

เมื่อโลกพุ่งเป้า “Go Green” ถึงเวลาซ่อมแซมธรรมชาติ

ต้องยอมรับว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ แม้จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีสิ่งที่เรียกว่าทันสมัยและความเจริญเพิ่มมากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งก็พบว่า ความเป็นธรรมชาติได้ถูกทำลายลงมากขึ้น