แท็ก "มันเทศ"

‘มัน 3 สี ต้มขิง’ เมนูบ้าน ๆ 'อาหารบำรุงปอด'

“ปอด” อยู่ติดกับ “หัวใจ” อวัยวะที่ไม่มีวันหยุด ปอดทำหน้าที่รับออกซิเจนเพื่อสร้างเป็นพลังงานสู่ร่างกาย ยังมีบทบาทสำคัญในการ "สร้างภูมิคุ้มกัน” เมื่อไวรัสโจมตี ปอดจึงเป็นปราการด่านแรกที่ต่อสู้กับข้าศึก จึงควรบำรุงด้วย "อาหารบำรุงปอด"

สัตว์ที่เขาดินกินอะไรบ้าง ไม่ได้กินแต่ใบไม้ใบหญ้าหรืออาหารเม็ดนะ

เมื่อไปสวนสัตว์ภาพที่ชินตาก็น่าจะเป็นสัตว์ยืนแทะเล็มใบไม้ใบหญ้าป แต่ในความเป็นจริงแล้วโภชนาการของสัตว์เป็นสิ่งที่เขาดินให้ความสำคัญ ใส่ใจ และพิถีพิถันเป็นอย่างมาก ในเรื่องนี้เราจะมาบอกเล่ากันว่า สัตว์ที่เขาดิน กินอะไรกันบ้างค่ะ