แท็ก "มัน 3 สี ต้มขิง"

‘มัน 3 สี ต้มขิง’ เมนูบ้าน ๆ 'อาหารบำรุงปอด'

“ปอด” อยู่ติดกับ “หัวใจ” อวัยวะที่ไม่มีวันหยุด ปอดทำหน้าที่รับออกซิเจนเพื่อสร้างเป็นพลังงานสู่ร่างกาย ยังมีบทบาทสำคัญในการ "สร้างภูมิคุ้มกัน” เมื่อไวรัสโจมตี ปอดจึงเป็นปราการด่านแรกที่ต่อสู้กับข้าศึก จึงควรบำรุงด้วย "อาหารบำรุงปอด"