แท็ก "ยักษ์กะโจน"

‘ยักษ์กะโจน’ จำหน่าย ‘เบเกอรี่-อาหารปลอดสารพิษ’

อีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารปลอดภัย เชิญได้ที่ร้าน “ยักษ์กะโจน” จำหน่าย “เบเกอรี่-อาหารปลอดสารพิษ” โดยนำผลผลิตจากลูกศิษย์ “อาจารย์ยักษ์” และ อาจารย์ “โจน จันได” ทั่วประเทศ มาปรุงพร้อมเสิร์ฟ ที่ “หมู่บ้านสัมมากร” รามคำแหง 112