แท็ก "รางวัลออกแบบ"

‘Asia Young Designer Awards 2021’ พร้อมเจียรนัย ‘นักออกแบบ’ สู่มืออาชีพ

เวทีประกวด “Asia Young Designer Awards 2021” เปิดรับผลงานแล้วถึงวันที่ 11 พ.ย. 2564 มุ่งจุดประกาย “นักออกแบบ” รุ่นใหม่ สู่การเป็นนักออกแบบเพื่อสังคมมืออาชีพ ภายใต้โจทย์ “FORWARD: Amplifying Empathy Through Design”