แท็ก "รำลึกพ่อหลวง ร.9"

13 ตุลาคม "วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9" เที่ยวตามรอย 5 โครงการในพระราชดำริ

"วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9" ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ชวนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมตามรอย 5 โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ