แท็ก "วัดสวยในเมืองไทย"

โบสถ์จระเข้แห่งเดียวของเมืองไทย ที่วัดศรีศรัทธาราม ศิลปะที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองพิจิตร

พาไปชมโบสถ์จระเข้หนึ่งเดียวของเมืองไทย ศิลปะสุดอลังการและสวยงามที่วัดศรีศรัทธาราม จังหวัดพิจิตร