แท็ก "วันหยุดชดเชย"

"วันหยุด 2565" เปิดปฏิทินวันหยุดเดือนสิงหาคม หยุดยาว 3 วันติด

เปิดปฏิทิน "วันหยุด 2565" วันหยุดเดือนสิงหาคม 2565 รวมถึงวันสำคัญเป็นเดือนที่ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะมีวันหยุดยาว 3 วันติด

เช็คอีกรอบ! "วันหยุด" เดือนตุลาคม 64 ไม่เหมือนปีก่อน ๆ

เช็คปฏิทิน "วันหยุด" เดือนตุลาคม 2564 พบว่าเดือนนี้มีวันหยุด 4 วัน รวมถึง "13 ตุลาคม" และมีการเพิ่มวันหยุดประจำภูมิภาคเป็นครั้งแรกด้วย ทำให้วันหยุดเดือนตุลาคมปีนี้ แตกต่างจากปีก่อน ๆ