แท็ก "วันหยุดพิเศษ"

เช็คอีกรอบ! "วันหยุด" เดือนตุลาคม 64 ไม่เหมือนปีก่อน ๆ

เช็คปฏิทิน "วันหยุด" เดือนตุลาคม 2564 พบว่าเดือนนี้มีวันหยุด 4 วัน รวมถึง "13 ตุลาคม" และมีการเพิ่มวันหยุดประจำภูมิภาคเป็นครั้งแรกด้วย ทำให้วันหยุดเดือนตุลาคมปีนี้ แตกต่างจากปีก่อน ๆ