แท็ก "สุมณฑา ชมธวัช"

จากรสมือยายถึง'แม่' อาหาร'ตำรับชาววัง' สมัยรัชกาลที่ 6

"วันแม่"กับเรื่องเล่าอาหาร"ตำรับชาววัง" จากรสมือคุณยาย(เด็กทรงเลี้ยง สมัยรัชกาลที่ 6) สืบทอดมาถึงแม่และลูก ซึ่งขั้นตอนการทำอาหารชาววังต้องละเอียดและละเมียดละไม