แท็ก "อะกาเบ"

“เหล้ากลั่น” จากภูมิปัญญาชาว "เม็กซิกัน" “บาคาโนรา-โซตอล-ไรซีญา”

"สุรากลั่น" จากภูมิปัญญาชาว "เม็กซิกัน" นอกจาก “เมซกาล” ยังมี “เหล้ากลั่น” อีก 3 ชนิดที่ดังไม่แพ้กัน คือ “บาคาโนรา-โซตอล-ไรซีญา” บางชนิดนำเข้ามาขายในเมืองไทย

“เหล้ากลั่น” "เมซกาล" จาก "สุราชุมชน" เกิดมูลค่าระดับโลก

“เมซกาล” เป็น “เหล้ากลั่น” ทุกชนิดที่กลั่นจาก “อะกาเบ” ซึ่งเดิมเป็นพืชพื้นเมืองที่แทบไม่มีราคา จาก "สุราชุมชน" พัฒนาจนเกิดมูลค่าและโกยเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาล

"เตกีลา" วัฒนธรรมจากภูมิปัญญาชาวเม็กซิกัน

"เม็กซิโก" เป็นอีกชาติหนึ่งที่นำพืชพื้นเมืองที่แทบจะไม่มีค่ามาทำให้มีมูลค่า นำเงินเข้าประเทศมหาศาล นั่นคือ “เตกีลา” เครื่องดื่มประจำชาติ และใช้เป็นส่วนผสมในค็อกเทลหลายอย่าง