แท็ก "อาหารภาคกลาง"

เปิดตัว ‘กิ่งไกร’ ร้านอาหารไทยสี่ภาค

ช่วงวิกฤต “โควิด-19” ยังมี “ร้านอาหารไทย 4 ภาค” ชื่อ “กิ่งไกร” สวนกระแส พร้อมเปิดให้บริการความอร่อย ที่ นิมมานเหมินทร์ ซอย11 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีโอกาสไปเที่ยวเหนือ ต้องไม่พลาดชิม