แท็ก "เคียนติ"

”ไวน์บาโรโล” "ไวน์แดง" แห่ง “บาโรโล” หมู่บ้านที่พูดภาษาไวน์

“ไวน์บาโรโล” "ไวน์แดง" แห่งบาโรโล เข้ามาเมืองไทยกว่า 30 ปีแล้ว แต่คนไทยเพิ่งนิยมกันประมาณไม่ถึง 20 ปี เมื่อเทียบกับ “ไวน์อิตาลี” ด้วยกันอย่าง “เคียนติ” (Chianti)

‘ไวน์เคียนติ’ คาซา อัล เวนโต ไวน์แดงแห่งทัสคานี

“เคียนติ” (Chianti)  ไวน์แดงที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลี ปัจจุบันพื้นที่ผลิต “ไวน์เคียนติ” กินบริเวณเกือบ 50% ของแคว้นทัสคานี