แท็ก "เชฟแบงกี้"

‘อาหารไทย’ Thai Fine Dining แสนเลอค่า ที่ ‘ห้องอาหารจรัส’

ห้องอาหารจรัส เสิร์ฟ “อาหารไทย” โดยนำเสนอแบบเซทเมนู สไตล์ตะวันตกแบบ Thai Fine Dining โดย “เชฟแบงกี้” ที่ตั้งใจคัดเลือกวัตถุดิบเกษตรกร และประมง ท้องถิ่น “ภูเก็ต” และจากจังหวัดต่างๆ มาจัดวางในจานได้อย่างน่าสนใจสำหรับดินเนอร์มื้อพิเศษ