แท็ก "เทศกาลทานาบาตะ"

“เทศกาลขอพรจากดวงดาว” ที่ “สยาม ทาคาชิมายะ”

“สยาม ทาคาชิมายะ” ที่ “ไอคอนสยาม” ฉลอง “เทศกาลขอพรจากดวงดาว” ชวนอธิษฐานขอพรเรื่องความรัก และชิมอาหารเมนูพิเศษสื่อถึงดวงดาวและความรัก