แท็ก "เมนูอาหารสีขาว"

‘อาหารสีขาวบำรุงปอด’ สร้างภูมิต้านทาน

“ปอด” เป็นอวัยวะด่านหน้าที่ได้รับผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล หลักการแพทย์แผนจีนบอกว่า เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เราจึงต้องเสริมพลังปอดและระบบทางเดินหายใจให้แข็งแรง ด้วย “อาหารสีขาวบำรุงปอด”