แท็ก "เรือนสุมณฑา"

"ข้าวแช่" เมี่ยงลาว หมี่กรอบ ตระกูล “กุญชร” ต้องเก็บสูตร

อาหารว่างอย่างไทย อาทิ "ข้าวแช่" เมี่ยงลาว หมี่กรอบ ข้าวตังหน้าตั้ง ของเพจ “เรือนสุมณฑา” ที่สืบสายมาจากจากราชสกุล “กุญชร” วันนี้ต้องเก็บสูตรไว้เพื่อสืบสาน

จากรสมือยายถึง'แม่' อาหาร'ตำรับชาววัง' สมัยรัชกาลที่ 6

"วันแม่"กับเรื่องเล่าอาหาร"ตำรับชาววัง" จากรสมือคุณยาย(เด็กทรงเลี้ยง สมัยรัชกาลที่ 6) สืบทอดมาถึงแม่และลูก ซึ่งขั้นตอนการทำอาหารชาววังต้องละเอียดและละเมียดละไม