แท็ก "เอสเตท ไวน์"

รู้จักแล้วจะรัก 'ไวน์แอฟริกาใต้'

"ไวน์แอฟริกาใต้” นำเข้ามาเมืองไทยราว 30 ปีเป็นอย่างน้อย แต่การเติบโตค่อนข้างช้าและอยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ เพราะคนไทยในยุคนั้นฝังหัวอยู่กับไวน์ยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศส ทั้งที่ไวน์จากแอฟริกาใต้คุณภาพดีไม่แพ้ไวน์จากยุโรป