แท็ก "โซแตร์น - โตกาย"

'โซแตร์น - โตกาย' 2 'ไวน์หวาน'...แพงแต่คุ้มค่าทุกรสสัมผัส  

“ไวน์หวาน” สำหรับเมืองไทยเป็นไวน์ที่ทำตลาดยากที่สุด เป็นสาเหตุที่ทำให้ไวน์หวานมีไม่หลากหลายนัก ขณะที่คนดื่มก็อยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ บริษัทนำเข้าจึงไม่ค่อยสั่งเข้ามาขาย พอจะมีบ้างเพียงติดรายชื่อ (List) เอาไว้เผื่อลูกค้าถามถึง...