แท็ก "ไวน์ทัสคานี"

เมื่อ ‘ไวเนอรี’ เปลี่ยนเจ้าของ...จากไวน์ทัสคานีถึงนาปา แวลลีย์

เดือนกันยายนที่ผ่านมา มี “ไวเนอรี” ชื่อดังหลายแห่ง “เปลี่ยนเจ้าของ” จากผลกระทบโควิด-19 ตั้งแต่ไวน์อิตาลี ไวน์ฝรั่งเศส จนถึงไวน์นาปา แวลลีย์