แท็ก "ไวน์ เทสติ้ง"

ชิมไวน์นานาชาติ...ราคาแพงสุดกู่จนถึงไวน์ซูเปอร์มาร์เก็ต

ต้นปี 2564 กิจกรรมด้านการกิน-ดื่มเริ่มจัดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะงาน “ไวน์ เทสติ้ง” (Wine Tasting) แต่เมื่อเกิดระบาดรอบ 3 เดือนเมษายน 2564 กิจกรรมหลายอย่างแทบเป็นศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์...