แท็ก "Casa al Vento"

‘ไวน์เคียนติ’ คาซา อัล เวนโต ไวน์แดงแห่งทัสคานี

“เคียนติ” (Chianti)  ไวน์แดงที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลี ปัจจุบันพื้นที่ผลิต “ไวน์เคียนติ” กินบริเวณเกือบ 50% ของแคว้นทัสคานี