แท็ก "Colourful Phuket"

‘Colourful Phuket’ เปิดเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว สู่ ‘จังหวัดภูเก็ต’

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม “Colourful Phuket” Bring Back the Happiness เปิดเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยสีสันแห่งความสุข ปลุกความสนุกให้กลับมา ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564