แท็ก "ENGAWA IKURA"

SUSHI’RO GARDEN อาหารญี่ปุ่น คุณภาพดี ราคาเป็นมิตร

แฟนปลาดิบ “Sashimi” และ “Sushi” ฟังทางนี้ “หมูหวานชวนชิม” ไปเยือนเมืองพัทยา แวะชิม “อาหารญี่ปุ่น” ที่ร้าน SUSHI’RO GARDEN ประทับใจในคุณภาพและราคา จึงนำมาบอกต่อ