แท็ก "how to"

แกงป่าสวนผัก how to ใส่ "ถั่วพู" ในแกงป่าแล้วไม่ดำ

นักกำหนดอาหารฯ เรียง “ผัก” ลงถ้วย รวมผักอย่างน้อย 115 กรัม ทำแกงป่าตำรับต้านโรค เปิดสรรพคุณ “ถั่วพู” ยิ่งรู้ยิ่งทำให้อยากซดแกงป่ามากยิ่งขึ้น