แท็ก "Job's tears"

‘ลูกเดือย’ ดูแลปอด...เสริมภูมิต้านทาน

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงจึงต้อง “ดูแลปอด” และ “โควิด-19” มักโจมตีระบบทางเดินหายใจ แพทย์แผนจีนแนะนำ “อาหารสีขาว” เช่น “ลูกเดือย” เป็นอาหารบำรุงกำลังเสริมสุขภาพปอด ในช่วงย่างสู่ฤดูหนาว