แท็ก "Lion's Tale Trang"

‘Lion’s Tale Trang’ เมนูฤดูฝน 7 คอร์ส 1,390 บาท

ร้านอาหารและบาร์ใจกลางเมืองตรัง “Lion’s Tale Trang” แนะนำ “Taste of Trang” เมนูฤดูฝนเพื่อเชิดชูวัตถุดิบของจังหวัดตรัง ราคาดีงาม “7 คอร์ส 1,390 บาท”